El grup de CIU Mataró manté la seva posició de no oposar-se al creixement del centre comercial sempre que es limiti a mitjanes i grans superfícies

El grup de CIU Mataró aposta decididament per aconseguir que el comerç de la ciutat reforci el seu paper de locomotora de l’economia local i esdevingui un element d’atracció de compradors i visitants de fora. Per això, hem presentat una proposta de resolució per potenciar les dues puntes d’un eix comercial que ha de servir per articular el comerç de Mataró. En aquesta línia volem associar l’ampliació de Mataró Parc al desenvolupament del Pla d’Impuls de Centre Històric.

Entenem que els dos projectes han d’avançar en paral·lel en el temps per poder donar a la ciutat, en els pròxims anys, la força comercial, turística i cultural que escara no ha acabat d’explotar. Ha arribat l’hora de posar d’acord, d’unir en els seus objectius de futur els dos extrems d’un eix comercial de futur que ha d’anar des de la Plaça Gran fins a Mataró Parc.

Per això, el grup municipal de CiU, manté la seva aposta de no oposar-se a una ampliació de Mataró Parc limitada a mitjanes i grans superfícies i que evolucioni al mateix ritme del Pla d’Impuls de Centre Històric. En el fons, el que estem demanant, és que s’entengui els dos projectes com un sol projecte.  

Creiem indispensable promocionar Mataró com a motor per recuperar l’economia i crear ocupació. És per això que el nostre grup va tenir molt d’interès a introduir en el Pla de Mandat i a l’acord de govern signat en el seu moment amb el PSC una referència a la necessitat de “Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat”. I per promocionar Mataró comptem, entre d’altres elements, amb l’oferta comercial.

En els darrers anys s’ha signat el Pacte pel Comerç i s’ha treballat el “Pla d’Impuls del Centre Històric: Patrimoni, Cultura i Comerç” per promoure una actuació integral al centre històric, un dels motors econòmics de la ciutat.

El nostre grup també és conscient que el centre comercial Mataró Parc és un altre element de gran capacitat d’atracció de visitants del Maresme i que seria absurd infravalorar allò que representa un pol d’atracció econòmica.

Estem convençuts que potenciar el sector comercial ens ha de permetre reduir les xifres d’atur que té Mataró, un dels reptes que s’han posat de manifest en l’elaboració del Pla Estratègic Mataró 2022, encara pendent d’aprovació.

Per tant, creiem que la possible ampliació de Mataró Parc s’ha de convertir en una oportunitat per aconseguir la creació de nous llocs de treball directes i indirectes, dotar la ciutat de nous equipaments comercials que ara no existeixen i atraure més persones de l’entorn (Vallès i sobretot Maresme).

En cap cas, però, aquesta ampliació de Mataró Parc pot anar en contra del comerç urbà i que cal mantenir el model comercial definit al Pacte pel Comerç. En aquest document hi consta que a Mataró Parc solament hi tenen cabuda mitjanes i grans superfícies comercials. “El model que defineix el Pacte pel Comerç no contempla una ampliació amb establiments la mida dels quals, pot anar als diferents eixos comercial urbans”, explica el cap del grup, Quim Fernàndez.

Al mateix temps, i atenent a la filosofia del Pacte pel Comerç, les associacions de comerciants de la ciutat no poden quedar al marge del que el Govern de la ciutat faci amb el comerç i per això demanem que s’expliqui, i allà on calgui també es negocií i es pacti, el que es farà tant al Centre Històric com a Mataró Parc.