La Proposta de resolució de CIU per millorar l’autobús entre Mataró i Barcelona s’aprova amb el suport de tots els grups municipals

 El Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat en el Ple de dijous, dia 13, la proposta de resolució presentada pel nostre grup per buscar solucions a les deficiències del servei de l’Empresa Casas. El grup municipal d’ERC va donar suport a la moció per millorar els autobusos entre Mataró i Barcelona i va afegir als acords el bus C5 (Mataró – Universitat Autònoma).

Els usuaris que viatgen de Mataró a Barcelona per estudiar o anar a treballar manifesten contínuament les seves queixes per un servei que no els proporciona els mínims que consideren imprescindibles. Per això, amb la proposta de resolució, vam demanar que en un període màxim de 8 dies, el govern municipal doni compte dels escrits i reunions que ha mantingut amb els responsables de la Generalitat per tal de solucionar el problema del bus de l’Empresa Casas. En aquesta línia, el Govern haurà de lliurar als grups municipals la documentació dels acords amb la Generalitat.

D’altra banda, vam sol·licitar una reunió urgent entre el govern municipal i els responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per trobar una sortida viable i efectiva per aquest problema que ja fa massa temps que dura. Durant el mandat de l’alcalde Joan Mora, tota aquesta problemàtica ja va generar una tensa relació de l’Ajuntament amb la Generalitat, però va ser gràcies a la pressió exercida des del govern local que vam aconseguir renovar i incloure la línia dins el projecte de Bus-Exprés. Per això necessitem que l’actual govern treballi en aquesta línia i pressioni per defensar els drets i la seguretat dels ciutadans de Mataró.