El grup de CiU entén que cal més debat entre els grups municipals i també als òrgans de participació territorials i sectorials amb l’objectiu que el document final pugui ser assumit pel conjunt de la ciutadania

El Grup Municipal de CiU demana que es prorrogui el període d’exposició pública del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró (PMUS) amb l’objectiu de donar temps a les formacions del Consistori i als òrgans de participació territorial i sectorial a debatre més sobre el tema. El Pla, es va aprovar al Ple Municipal del 10 de desembre de 2018.

Considerem que tècnicament el Pla no és un mal document. Ara bé, està mancat de debat polític, el govern de la ciutat no ha estat recepció a les reclamacions de socialitzar més el projecte amb l’objectiu que els representants de la ciutats, les entitats i associacions i ciutadania en el seu conjunt poguessin assumir el text com a propi. Això permetria que la seva aplicació pràctica es fes sense grans conflictes.

El Grup Municipal de CiU ha presentat un total de tretze esmenes al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró (PMUS) amb l’objectiu que el trànsit de la ciutat guanyi en fluïdesa, comoditat i seguretat.

Però per millorar el Pla, el grup ha presentat un total de 13 esmenes al projecte. El gruix de les propostes que hem enviat a l’Ajuntament contemplen la pacificació del carrer Sant Pere, per evitar els inconvenients evitables a l’escola Joan Coromines; la potenciació de les rondes de la ciutat com a mesura per treure vehicle del centre; l’estudi d’habilitar alguns carrers del centre per a l’aparcament nocturn (limitat en el temps) per facilitar el lleure i l’oci o la instal·lació de màquines expenedores dels abonaments del bus, entre altres.

Les esmenes que s’han presentat són:

 1. Que es determinin diversos punts estratègics on poder adquirir els abonaments per la utilització del transport públic i s’hi instal·lin dispensadors automàtics per comprar aquests abonaments.
 2. Vinculat a les ordenances fiscals, que els/les acompanyants de persones amb discapacitat susceptibles de disposar de la nova targeta rosa puguin també obtenir descomptes concrets.
 3. Estudiar el canvi de sentit del Camí Ral des de la Ronda Cervantes fins la confluència amb els carrers Sant Pere i Hospital, com a mesura per reduir la circulació de vehicles pel carrer Sant Pere i dotar de major seguretat l’accés a l’escola Joan Corominas.
 4. Instal·lar un nou semàfor del tipus existent al carrer Sant Antoni, a la cruïlla amb el carrer Colom, que obligui als vehicles a reduir la velocitat en un carrer estret, amb voreres molt estretes i amb molta circulació.
 5. Potenciar els desplaçaments per la ciutat utilitzant el circuit de rondes (Cervantes, Alfons X el Savi, Camí de la Geganta, O’Donell, President Companys,…). reduint, d’aquesta manera, la circulació pels carrers del centre.
 6. Vertebrar una adequada política d’aparcaments a mig i llarg termini per tal que espais importants i estratègics pel desenvolupament de la ciutat (Triangle Molins, Can Maitanquis, …) no es converteixin en aparcaments definitius.
 7. Preveure, com es fa en ciutats com Barcelona, l’estacionament en horari nocturn en carrers del centre per afavorir l’activitat econòmica en el camp de la restauració.
 8. Des del convenciment que la ciutat ha de ser pels ciutadans i no pels vehicles, convertir el centre en un espai agradable per passejar i no permetre situacions no desitjades com l’aparcament gratuït a totes hores a espais cèntrics com la plaça de l’Ajuntament o a l’entorn del Mercat de la plaça de Cuba.
 9. Degut al ràpid creixement de l’ús dels patinets i de la perillositat que comporten en alguns casos, estudiar la possibilitat de treballar una nova ordenança en el marc d’aquest Pla que reguli l’ús dels patinets elèctrics: normativa per circular segons tipus i velocitat, ús o no del casc en funció de la velocitat del patinet, possibles sancions.
 10. Crear una taula de treball política, amb el necessari assessorament tècnic, per tal de fer un adequat seguiment de la implantació del PMUS, així com la seva adaptació al projecte guanyador pel que fa al Pla d’Impuls del Centre.
 11. Que el govern acompanyi l’aprovació definitiva del PMUS de les accions previstes per la seva aplicació durant l’exercici actual, on hi figuri el seu cost i calendari.
 12. Que s’organitzin accions pedagògiques a les escoles, com ampliació de les sessions de seguretat viària, sobre els avantatges d’una ciutat més sostenible i més saludable des de l’àmbit de la mobilitat. Els nens i nenes d’avui són el futur de la ciutat, és per aquesta raó que una inversió en educació és fonamental també en aquest àmbit.
 13. Que es dissenyi acuradament una campanya de publicitat que acompanyi totes les mesures del Pla. En especial pel que fa als desplaçaments a peu, en transport públic o en vehicles no contaminants.