El grup municipal de CiU Mataró considera que la gestió del Sorral va ser “un nyap envoltat d’un tuff clarament electoralista” del qual la ciutadania n’està pagant encara avui les conseqüències. Així de clar ho ha deixat el regidor Josep Maria Font en la seva intervenció durant el Ple extraordinari sobre les conclusions de la Comissió Especial del Sorrall, que ha mostrat la seva incredulitat per haver vist com l’Ajuntament “ha pogut treballar amb tant poc rigor jurídic”.  Aquest “nyap”, ha dit Font, “ha de servir de lliçó perquè en situacions similars no es tornin a repetir i no es vulguin fer operacions a partir de propietats de les quals no es té la titularitat”.

Font ha recordat que pel desenvolupament del Sorrall, on hi van intervenir les regidories de Serveis Centrals i Contractacions, la d´Esports i l´Àrea de Serveis Territorials, es va engegar un  concurs públic sense tenir la titularitat de la totalitat dels terrenys. “Sembla ser que molts dels que van participar en aquest procés que sabien que no es tenia la propietat de tots els terrenys, però que existia el convenciment que amb el desenvolupament urbanístic del sector ja s’aconseguirien posteriorment”, ha dit Font, tot lamentant que aquesta manera de fer fos habitual en aquells temps.

El regidor ha posat èmfasi en el fet que un cop fet el Concurs, i adjudicada la concessió, la firma del contracte es fes tres dies abans de les Eleccions Municipals del 1999, que el Complex Esportiu s´inaugurava 20 dies abans de les eleccions municipals del 2003, fet que al parer del nostre grup demostra l’electoralisme darrera aquesta operació.

Durant el Ple, Font també ha criticat el govern de l’època per haver optat per la solució de la “patada” endavant, perquè quinze anys després s’ha demostrat que el problema no es va poder solucionar i va quedar en stand by.  “Es va poder comprovar des de ben aviat que seria impossible executar urbanísticament el sector, degut a que l’elevat cost de les càrregues urbanístiques i la crisi econòmica ho feien inviable. I enlloc de buscar una solució, el tema va quedar ben adormit durant molt anys”, ha explicat. Per culpa d’això, el complex del Sorrall es va quedar només amb la zona de piscines i quatre pistes de pàdel que es van fer posteriorment i amb un cost econòmic afegit de com a mínim 2.320.782,10  euros.

El conflicte del Sorrall es va haver de resoldre en aquesta legislatura, com a mal menor, amb la signatura d´un conveni entre l´Ajuntament i l´empresa adjudicatària Nuscamps, en la qual aquesta segona renunciava a qualsevol reclamació a canvi de les compensacions ja conegudes, de la bonificació del 95% l´IBI fins al final de la concessió (615.131.-€), d´un preu de l´aigua equiparable al de la Piscina Municipal (1.272.329.-€), de la condonació del deute pendent per rebuts d’aigua i Tub Verd generat fins aleshores (433.322,10.-€) i de la possibilitat d´amortitzar les instal·lacions a 50 anys enlloc de a 40.