El món de l’art mataroní fa temps que reivindica que es destaqui la façana de l’equipament per poder-lo promocionar millor

El grup municipal de CIU Mataró ha preguntat al govern municipal quan pensa il·luminar la façana de Ca l’Arenas, Centre d’art del Museu de Mataró. Des de l’obertura de l’equipament, el món de l’art i els marmessors del llegat de Jordi Arenas han reivindicat que s’instal·li un sistema d’il·luminació a la façana de l’edifici, situat al carrer Argentona. D’aquesta manera es podria visualitzar més i promocionar millor la tasca d’aquest equipament.

Tot i que fa anys que es reclama, i malgrat que des del govern vam manifestar la nostra voluntat de tirar-ho endavant, tant la il·luminació de la façana com la millora del pati es van haver d’ajornar per manca de finançament. Finalment, amb la modificació pressupostària de l’exercici 2016 s’ha pogut fer front a l’adequació del pati per tal de poder-lo aprofitar millor per a la celebració d’actes culturals de petit format. En aquell moment, des del Servei d’Equipaments Municipals es va posar sobre la taula que hi havia noves propostes per a la il·luminació de la façana molt més econòmiques de les que s’havien tingut en compte fins aquell moment. Però tot i això, no s’ha fet cap pas per fer-ho efectiu.

Aquest mateix divendres s’inaugura a Ca l’Arenas una important exposició dedicada a l’artista Eduard Alcoy. Tal i com afirma el cap del grup Quim Fernàndez, aquesta és “una nova oportunitat perduda de fer lluir un equipament cultural que, malgrat la gran tasca que porta a terme, encara resulta poc conegut per a molts mataronins”.