El grup municipal de CiU Mataró ha preguntat al govern municipal sobre la fiabilitat del sistema “foto-vermell” que fa servir l’Ajuntament des de l’any 2010 com a sistema de control dels conductors que se salten els semàfors en vermell.

La pregunta ve motivada per la sentència judicial dictada pel Jutjat del Contenciós – Administratiu número 3 de Barcelona el passat mes de juny i que va anul·lar una sanció de 200 euros i la retirada de 4 punts que l’Ajuntament de Mataró havia imposat a un automobilista per sobrepassar, presumptament, un semàfor en fase vermella a l’alçada del número 13 de la Ronda del Cros.

La sentència responia un recurs plantejat que qüestionava la fiabilitat d’aquest sistema, perquè no permetia resoldre en quina fase es trobava el semàfor i tampoc permetia identificar la matrícula del vehicle.

Aquesta resolució judicial se suma a altres sentències favorables als conductors i posa en evidència la manca de garanties del sistema utilitzat per l’Ajuntament de Mataró per captar suposades infraccions de vehicles que se salten semàfors en vermell. A més, posteriorment el Tribunal Suprem ha emès diverses sentències referides a casos que han tingut lloc al País Valencià, al País Basc i a Castella la Manxa, entre d’altres, que confirmen que els dispositius ‘foto-vermells’ dels radars als semàfors són de dubtosa legalitat, ja que no segueixen un sistema fiable i no estan sotmesos al control metrològic de l’Estat.

Per tot plegat, hem preguntat al govern si després de la sentència de juny de 2017, s’ha seguit utilitzant el sistema “foto-vermell” o quin sistema alternatiu es fa servir i amb quines garanties. També volem saber quantes denúncies s’han posat durant el 2017 a cada cruïlla on hi ha instal·lat aquest sistema.