El grup municipal de CiU Mataró vol que s’obri un procés de reflexió sobre el futur del Parc Vell, un espai històric i emblemàtic del centre de la ciutat que en els darrers anys ha anat perdent elements característics. Per això, hem presentat una proposta de resolució on demanem que es faci un estudi sobre el Parc Central Vell de Mataró encaminat a conservar l’esperit pel qual va ser dissenyat i construït, si cal, reconstruint algun dels elements perduts o proposant recuperar alguns dels serveis desapareguts.

El cap del grup municipal, Quim Fernàndez, lamenta que el Parc Vell hagi anat perdent aquests elements i s’hagi transformat únicament en “un gran recinte enjardinat” amb cada vegada menys serveis. Considera que ara cal imposar “una reflexió seria sobre quin futur es vol per al parc més històric i emblemàtic de Mataró”. “Això no vol dir que no es puguin fer modificacions, millores i actuacions, però hem de saber per què ens fem i el model de parc que volem”, afirma.

Recentment també hem sabut que el govern municipal té la intenció d’enderrocar l’escenari que hi ha al bell mig del Parc Central Vell, amb l’argument que el seu estat és molt deficient. Segons sembla, s’han estudiat diverses opcions i la de l’enderroc és la més econòmica i també la més còmoda per als tècnics que han de preveure les infraestructures dels actes que s’organitzen allí. Nosaltres proposem que es paralitzin tots els processos iniciats per enderrocar elements o serveis actuals del Parc Central Vell i s’obri un procés de reflexió per evitar la degradació i la pèrdua d’elements històrics del gran espai verd al centre de la ciutat.

Pensem que s’hauria de fer un estudi sobre aquest espai natural, l’únic d’aquestes dimensions al centre de la ciutat. Creiem que ara pot ser el moment de plantejar-se altres millores com l’ampliació de la zona de joc infantil amb elements per fomentar la psicomotricitat dels infants i també l’exercici programat de persones grans, la remodelació de la pista, proporcionar gratuïtament Wi-Fi, instal·lar un bar o quiosc, etc.

El Parc Central Vell de Mataró, en ocasions anomenat “romàntic”, va ser inaugurat el 1893 en el marc d’un projecte recreatiu de gran envergadura que incloïa un parc i un velòdrom, en una zona que llavors estava situada als afores de la ciutat.