El Grup Municipal de CiU Mataró ha presentat una bateria de preguntes al govern municipal per saber perquè a hores d’ara encara no s’han aprovat els Protocols de Santes, si estava previst de portar-se a aprovació del ple del mes de març, després de modificar el calendari inicial que ho preveia fer a finals del 2017. Així consta a l’acta de la Comissió Informativa de Serveis Personals del mes de novembre passat, on es va informar que la previsió era d’aprovar-lo al març. Abans, el document s’havia de revisar i adaptar al reglament de colles, presentar al consells de Cultura, sotmetre a un període d’al·legacions, i passar per una comissió d’experts.

El cap del grup municipal, Quim Fernàndez, explica que a la documentació de la CIM hi constava la modificació del calendari previst que el govern municipal va intentar justificar pel trencament de l’acord i la marxa de CiU del govern municipal. “Aquesta és una justificació fora de lloc, per dir-ho de forma suau, si tenim en compte que el procés estava en marxa i el treball fins aquell moment era absolutament tècnic. Acceptar aquesta raó pel retard seria tan com acceptar que els serveis tècnics municipals van deixar de treballar i la ciutat va restar paralitzada a causa de la sortida de CiU del govern municipal”, lamenta Fernàndez. El cap del grup recorda que els “Protocols de Festa Major” formen part del Pla de Mandat i els corresponents plans d’acció.

En els darrers mesos el grup de CIU Mataró s’ha anat interessant pel procés d’aprovació dels Protocols de Santes. El passat més de febrer, després d’un Consell de Cultura i una CIM on el tema no va formar part de l’ordre del dia, el govern ens va informar que calia revisar el document abans d’iniciar el procés públic i que caldria reformular el calendari. Finalment a la CIM del 16 de març, de forma improvisada i sense que tampoc figurés a l’ordre del dia, es va anunciar que properament s’enviaria el calendari compromès des de feia un mes, i que ara es preveia acabar el procés amb l’aprovació del document al Ple Municipal del mes de juliol.

Per tot això hem presentat una sèrie de preguntes per saber perquè encara no tenim el nou calendari i quina és la causa dels endarreriments. També volem conèixer l’interès de la regidora de Cultura en la seva aprovació i si manté el seu compromís, adquirit en dues ocasions a la CIM de Serveis Personals, de portar a aprovació el document de “Protocols de la Festa Major” de Mataró abans de Les Santes 2018, tal i com l’alcalde també s’havia compromès anteriorment amb membres de les colles de la Ciutat.

Volem recordar que el document de “Protocols de la Festa Major de Les Santes” és una assignatura pendent de la Direcció de Cultura, que s’havia activat i calendaritzat amb l’aprovació definitiva, el juliol passat, del Reglament d’ús i funcionament de les Comparses Institucionals del Seguici Festiu Institucional de Mataró. Aquest és un document esperat i necessari per la definició i regulació de noves incorporacions a la nostra Festa Major, una de les més importants d’aquest País. A més, existeix un compromís de la Direcció de Cultura i Alcaldia amb diversos actors de la Festa que la seva aprovació serà abans de Les Santes 2018.