El grup municipal de CiU ha presentat una pregunta per saber si el Govern municipal pensa donar continuïtat del Pla d’Impuls del centre després d’haver tingut coneixement que no s’està treballant en el Pla d’accions previst.

Tal i com recorda la regidora Dolors Guillén, una de les prioritats recollides dins el PAM 2017 dins la secció de “Recuperar l’economia, crear ocupació i promocionar la ciutat” era la creació i activació de la Taula Transversal de Comerç. Aquest projecte, que està dotat d’un pressupost anual que s’hauria d’allargar fins a final de mandat, responia a la necessitat real i urgent de revitalitzar el centre de la ciutat, tant a nivell comercial, com en temes urbanístics, de via pública, de neteja i altres actuacions. 

La primera Taula Transversal es va constituir el 17 de març,  presidida per l’Alcalde i acompanyat de la regidora de Promoció Econòmica, del 1r. Tinent d’Alcalde i Regidor de Cultura i Participació i del Regidor d’Esports, així com també dels diferents caps d’àrees de Serveis Centrals, Urbanisme, Via Pública i Serveis a les Persones.  Per la part privada, la taula es composa per membres de les diferents associacions de botiguers de la ciutat, el Gremi d’Hostaleria, representants dels hotels i càmping de la ciutat, de les associacions de marxants, del Port, de la FAGEM, de Comertia i de l’Associació de Veïns del Centre.

A partir d’aquesta primera trobada es van començar a definir diferents accions a llarg termini, així com també altres accions, denominades “Mentrestant”, per executar a curt termini. Una de les accions proposades era la de fer un concurs d’idees sobre les actuacions que cal fer al centre de la ciutat des de les diferents òptiques. El document de base per al concurs ja estava complet i finalitzat uns dies abans del trencament entre CiU i PSC, pendent només d’aprovació a la taula de reunions de Govern.

Per això, hem presentat una pregunta per saber en quin estat es troba aquest document de bases pel concurs d’idees de la revitalització i promoció del Centre-Casc antic. Tanmateix, hem preguntat perquè no s’ha tornat a convocar la Taula Transversal de Comerç i quines son les properes accions a portar a terme. Per últim, preguntem si el Govern mantindrà el el compromís del pressupost dedicat a Pla de Centre fins a finals de mandat amb la quantitat acordada de 230.000€.