La Junta de Portaveus s’ha reunit avui al migdia per valorar la gravíssima situació que va fer pública el Grup Municipal d’ERC, sobre la relació  professional entre el guanyador del concurs d’idees del PIC (Pla d’Impuls del Centre) Sr. Jordi Henrich i el portaveu del jurat, Sr. Jaume Artigues.

Buscant el millor per Mataró, la Junta de Portaveus ha valorat l’opinió majoritària dels membres del Jurat, que hores abans havien escoltat les explicacions del portaveu del Jurat Sr. Artigues i fa les següents consideracions:

– El Pla d’Impuls del Centre (PIC) és un projecte que tots sentim com a nostre i que considerem molt important per a la ciutat.

– La proposta guanyadora és la millor de les presentades i voldriem que ben aviat, la seva execució comencés a ser una realitat.

– Mataró no es pot permetre un nou cas en el que no quedi clar el procediment emprat i que ens retorni a maneres de fer d’altres temps.

En conseqüència, la Junta de Portaveus ha acordat prendre les següents determinacions:

1Reprovar i expulsar el Sr. Jaume Artigues del Jurat.

2. Convocar el Jurat en sessió plenària, sense el Sr. Artigues, per tornar a votar i, si s’escau, ratificar el projecte guanyador

Hem pogut comprovar, amb perplexitat absoluta, com en declaracions efectuades pel Sr. Alcalde just en finalitzar la Junta de Portaveus, el Sr. Bote no ha fet ni una sola referència a cap d’aquests acords, limitant-se a dir que aquí no ha passat res, que ni hi havia cap incompatibilitat ni tampoc res a destacar que afectés el resultat del concurs.

Lamentem que novament, l’Alcalde David Bote, hagi posat en risc el consens assolit pels portaveus assistents, i defugi una vegada més la seva responsabilitat com a Alcalde, perdent una oportunitat de reconèixer els greus errors comesos en aquest procés i donant un exemple de transparència. No ha estat així,

Reclamem que l’Alcalde de Mataró assumeixi les responsabilitats polítiques que calguin i que cada Grup polític concretarà de la manera que cregui convenient.

Joaquim Fernàndez – Portaveu GM CiU    Francesc Teixidó – Portaveu GM ERC-MES Juan Carlos Casaseca – Portaveu GM C’s      José Manuel López – Portaveu GM PP Montse Morón – Portaveu GM Volem Mataró  Esteve Martínez – Portaveu GM ICV-EuiA  Mataró, 12 de desembre de 2018