Davant l’anunci fet pel govern municipal de reafirmar al nou cap de recursos humans de l’Ajuntament per considerar que compleix amb tot el que es requereix per mantenir-lo en el càrrec, tenint en compte, a més, que es tracta d’una adscripció provisional, el grup municipal de CiU a Mataró vol manifestar el següent:

Volem recordar, una vegada més, que el nostre grup mai ha qüestionat el sistema d’adscripció provisional, sinó que ha posat de relleu que aquest sistema permet escollir la persona a dit.

Tampoc hem parlat mai dels requeriments per ocupar el lloc de treball de Director de RRHH, tot i que creiem que seria desitjable que la titulació per ocupar aquest lloc fos la de llicenciat en dret o psicòleg, més que no pas la llicenciatura en història.

CiU va denunciar, i continua denunciant, la manca d’ètica, just en el moment que el govern municipal fa bandera del Codi Ètic de l’Ajuntament. Una manca d’ètica que queda ara demostrada al confirmar-se que les titulacions que el Director de RRHH assegurava tenir i, sobretot, que serveixen al Gerent Municipal per recomanar-lo, o no les tenia o no corresponien a la realitat. Tot això sense que fos necessari, atès que, com diu el regidor de Serveis Centrals, només es requeria al grau de llicenciat.

Només a tall d’exemple, trobem lamentable la resposta al requeriment fet al Director de RRHH en el punt que fa referència a la llicenciatura en Ciències Humanes i Socials, on la resposta literal és: “Aquest epígraf va quedar al currículum perquè en una ocasió la titulació requerida era d’una carrera de Ciències Humanes i Socials, branca a la que pertany la Llicenciatura en Geografia i Història”. Hem de recordar que la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la UB es va crear el 2016, mentre que la seva titulació és dels anys noranta.

També ens sembla greu el fet que l’interessat reconegui que equipara un curs de 300 hores a un màster creat en posterioritat. Per no parlar d’equiparar una habilitació per una formació al fet d’haver cursat una diplomatura, fet que ja vam denunciar i que ara es reconeix.

Pel que fa a la polèmica amb el grau personal com a funcionari, amb repercussió directa a la retribució salarial, aquest grup municipal no ha quedat satisfet amb les explicacions del govern, que s’ha limitat a demanar un informe a l’assessora sobre una figura jurídica. És per aquesta raó que hem sol·licitat a la Generalitat, en virtut del dret a l’accés a la informació pública, poder accedir a l’expedient corresponent al període en què l’actual director de RRHH de l’Ajuntament de Mataró va exercir de sotsdirector general de Recursos Humans, Organització i Règim Interior al Departament d’Economia i Coneixement.

Per tot això, seguim defensant que el lloc de treball de Director/a de RRHH d’una institució com l’Ajuntament de Mataró, que a més fa bandera de la defensa de l’ètica, bon govern i transparència, és especialment sensible a aquestes qüestions. La persona que hi hagi al seu capdavant ha de ser un exemple de pulcritud que li atorgui la necessària autoritat davant del personal per regir els processos de selecció i adscripció de les persones que integren l’organització.

Tanmateix, creiem que qui el va proposar per aquest càrrec tenia l’obligació de fer les corresponents comprovacions sobre les titulacions i mèrits del proposat.

Mataró, 23 de juliol de 2018