Desídia o mala fe? El govern convoca un Consell d’Esport que sap que haurà de suspendre per irregular o per manca de quòrum

És una mostra de menyspreu als membres que formen part d’òrgans participatius de forma desinteressada

El Consell Municipal d’Esports que s’havia de celebrar el passat dia 9 de juliol es va haver de suspendre per manca de quòrum després que el govern municipal el convoqués amb menys dies del que marca el reglament i amb un cap de setmana entremig.

El govern municipal va convocar dijous dia 5 un consell pel dilluns dia 9, sense tenir en compte que hi havia un cap de setmana entremig, cosa que va impedir que la majoria de membres hi poguessin assistir.

Però és que resulta que el Reglament de Participació Ciutadana indica clarament que la convocatòria i l’ordre del dia de les sessions dels consells municipals es tancarà i notificarà com a mínim 7 dies naturals abans de la sessió. Així doncs, encara que hi hagués hagut quòrum, els acords que s’hi haguessin pres haurien pogut ser declarats nuls per un vici clar en el termini establert en la convocatòria, en el cas que algú hagués presentat impugnació.

Des del grup municipal de CiU Mataró ens preguntem si aquest fet és conseqüència de la incompetència i la irresponsabilitat dels responsables municipals. No volem pensar que hi hagi hagut mala fe i que van convocar tan tard sabent que no hi aniria pràcticament ningú.

En aquest Consell, entre d’altres temes, s’havia de presentar un informe sobre la signatura d’un acord amb escoles públiques de Mataró per a la utilització de les pistes esportives escolars en horari no lectiu, un altre sobre les subvencions de concurs públic per al 2018 i un tercer sobre la substitució de materials sintètics a l’Estadi Municipal d’Atletisme.

Una vegada més hem de lamentar que el govern menystingui la tasca dels membres que formen part dels òrgans de participació de manera totalment desinteressada. El govern ens ha tornat a decebre amb una forma d’actuar prepotent i obscurantista, que no s’adiu amb la bona fe i la voluntat de servir la ciutat de la que fan gala els membres de la comissió.

Per tot plegat hem presentat una sèrie de preguntes al govern, esperant que ens expliquin perquè es va convocar una reunió ordinària del Consell en un termini inferior a l’establert legalment contravenint així la normativa municipal i quan pensen tornar a convocar reunió ordinària respectant, aquesta vegada, els terminis legals establerts.