No tenim notícia que s’hagi designat el Delegat de Protecció de Dades que les administracions han de tenir seguint la normativa europea

El passat 25 de maig va entrar en vigor el nou Reglament General de Protecció de Dades, una nova llei d’àmbit europeu que malgrat ser del 2016, s’ha fet ara d’obligat compliment. Les empreses i administracions s’han hagut d’adaptar a la normativa, i la majoria ho han fet correctament. Però l’Ajuntament de Mataró, com en altres tants temes, també va tard i desorganitzat en aquesta qüestió i no ha fet res per donar compliment al reglament.

En el Ple Municipal del mes de juny al govern municipal va haver de reconèixer l’incompliment de la norma  arran d’una Proposta de Resolució. No solament la manca de suport de l’administració a les entitats de la ciutat, sinó també que el propi Ajuntament no havia fet els deures. Llavors ens van dir que estaven treballant en les obligatorietats que demanava el nou Reglament Europeu de Protecció de Dades per tal de fer la correcta adaptació.

Passats aquests mesos, encara no tenim cap notícia que s’hagi fet res. Per exemple, no s’ha designat el Delegat de Protecció de Dades (DPD), una figura que totes les administracions han de tenir. Segons el Portal de Transparència de l’Ajuntament de Mataró ja es pot contactar amb ell, però no existeix de manera pública les seves dades de contacte (nom i cognoms), tal i com estableix l’article 29 del present RPGP.

Des de CiU Mataró hem preguntat al govern sobre la designació d’aquest Delegat així com també sobre les qualificacions professionals d’aquesta persona i els detalls de com s’ha fet el nomenament i a partir de quina data ha estat efectiu.

Per altra banda, també hem preguntat perquè encara hi ha butlletins electrònics que envien alguns departaments de l’Ajuntament que no inclouen l’avís legal i la informació referent al compliment del Reglament Europeu de Protecció de Dades amb el marc legislatiu, el registre d’activitats de tractament i els drets amb la corresponent descripció i model de formulari. Es dona el cas que ni tan sols el butlletí electrònic de l’Agència de Suport a l’Associacionisme inclou aquesta informació, malgrat el contingut del mateix, a partir de la proposta aprovada al Ple. fa incís en les sessions informatives sobre el RGPD.

“Ens dona la sensació que el tema està encara sense treballar i considerem que una qüestió tant important a nivell d’una administració pública que vol ser honesta i transparent s’ha de gestionar tan aviat com sigui possible”, afirma la regidora Dolors Guillén.