El grup municipal de CiU vol saber amb quins representants de l’AV de Rocafonda s’ha parlat sobre el projecte i si es preveu una inversió similar al barri de l’Havana o d’altres

A les passades Comissions Informatives Municipals d’Espai Públics i Serveis Personals, es va explicar el projecte i el pla d’usos d’un nou equipament al barri de “El Palau” que es proposa que ocupi una part de la pista poliesportiva situada a la ronda Alfons X, darrera la Parròquia de Sant Pau. Més enllà de les característiques tècniques i de l’import pressupostat que ja figurava al Pressupost de l’exercici 2019, el que ens ha cridat l’atenció ha sigut la presentació dels usos, ja que, en ambdues comissions, els regidors responsables van tenir molt d’interès en assenyalar que l’espai no està només pensat per a “Sevillanes”

Ja fa molt de temps que l’AV de Rocafonda reivindica un nou local social i que l’Associació Cultural de Rocafonda té problemes a causa de la seva activitat. De fet, a altres barris, com es el cas de l’Havana, els veïns es queixen de l’activitat que es realitza als centres socials. A més, ens consta que no s’ha parlat amb totes les entitats que poden ser possibles usuàries del nou equipament si realment es pensa com una extensió del centre cívic del carrer del Poeta Josep Punsola.

Per tot això, el grup municipal de CiU pregunta amb quines entitats s’ha treballat el pla d’usos del nou equipament i quin és el quadrant d’activitats que s’hi preveuen realitzar. També volem saber amb quins representants de l’AV de Rocafonda s’ha parlat sobre el projecte i si es preveu una inversió similar al barri de l’Havana o d’altres.

D’altra banda, demanem perquè no s’ha tingut en compte l’espai del carrer Gibraltar que es troba més proper al centre cívic de Rocafonda i quin és el calendari amb el qual es treballarà per realitzar les actuacions previstes a l’Espai Jove de Rocafonda.