La Proposta de resolució de CIU per digitalitzar i garantir el manteniment i consulta d’aquest patrimoni audiovisual de la ciutat s’aprova amb el suport de tots els grups excepte el govern

El Ple de l’Ajuntament va aprovar en el Ple de dijous, dia 8, la proposta de resolució presentada pel nostre grup per garantir el manteniment del fons audiovisual de Mataró i fer possible la seva consulta. Tots els grups excepte el PSC van votar a favor d’una proposta que vol evitar el possible deteriorament de les imatges que actualment estan digitalitzades i emmagatzemades en discs durs a l’Arxiu Municipal, a Can Palauet.

Tal i com va recordar el cap del grup, Quim Fernàndez, Mataró compta amb aquest patrimoni gràcies a la feina iniciada fa 34 anys per Televisió de Mataró, posteriorment integrada en m1tv i actualment com a Mataró Audiovisual. Però aquest fons es podria veure en risc perquè el seu estat de conservació no és el que hauria de ser i algunes gravacions s’estan perdent.

Els acords de la proposta aprovada demanen garantir el manteniment del fons audiovisual de TVM, m1tv i Mataró Televisió, així com definir la forma per fer possible la seva utilització, atès que la digitalització es dona per feta a la part expositiva i la indexació de les imatges la suposem pel fet de trobar-se dipositades i custodiades en un arxiu públic, i perquè si no fos així seria impossible saber on es troben a l’hora de localitzar-les en els diferents discs durs en que es troben.

El govern socialista va votar en contra de la proposta assegurant que “això ja s’està fent”, en paraules del regidor Juan Carlos Jerez, actual president de l’EPE Mataró Audiovisual i regidor responsable de l’Arxiu Municipal.

Per aquesta raó, avui mateix hem preguntat al govern  quins són els treballs i inversions realitzats per garantir el manteniment i disposar de còpies de seguretat de les imatges i quin és el protocol establert per tal que tercers interessats, estudiosos, entitats i la pròpia televisió pública puguin accedir a les imatges? (els agrairem ens en facin arribar còpia).