El grup municipal de CIU Mataró està convençut de les irregularitats en el currículum del director de Recursos Humans de l’Ajuntament. El cap del grup, Quim Fernàndez, acompanyat de la regidora Isa Martínez, van comparèixer davant els mitjans després de la Junta de portaveus extraordinària celebrada dimarts 19 per explicar que “a nosaltres no ens han convençut les explicacions que ens ha donat el regidor Jerez”. El govern municipal ha donat al director deu dies per justificar les seves titulacions.

“Parlem d’ètica, transparència i honestedat. Volem que la gent que dirigeix l’Ajuntament, tant els polítics com els tècnics, compleixin amb aquestes condicions, i més si és el cas del director de Recursos Humans, que és qui ha de vetllar perquè no passin coses com les que ara denunciem”, va dir Fernàndez.

Des de CIU Mataró hem descobert que el director de Recursos Humans va acreditar un grau professional a l’Ajuntament superior al que li pertocava. Per altra banda, el director va inflar el currículum dient que te una sèrie de màsters “però només ha acreditat un dels tres”.

El nostre grup va demanar a l’alcalde la dimissió del gerent municipal per haver proposat i avalat el nomenament d’un director de Recursos Humans de l’Ajuntament que no compleix els criteris del Codi de Conducta i Bon Govern (codi ètic) que tant pregona l’actual govern.  Denunciem les  irregularitats en l’informe de gerència sobre el nou Director de Recursos Humans, nomenat per proveir el lloc de treball de forma provisional, es a dir, a dit sense cap tipus de concurs públic.

Creiem que el gerent municipal havia de ser coneixedor de les infraccions en la trajectòria professional de l’actual Director de Recursos Humans i, malgrat saber que aquestes infraccions anaven en contra del mandat de transparència i bon govern de la institució, el va avalar.

El cap del grup també va demanar que es reprengui el debat al voltant del Codi Ètic que l’alcalde va aprovar per decret enlloc de portar-lo a aprovació del Ple.