El Ple celebrat aquest desembre va ser un festival d’insults i acusacions infundades als regidors i regidores del Consistori

Des de CiU considerem lamentable l’espectacle que es va produir el passat dijous durant el Ple Municipal de la nostra Ciutat. Els insults i les greus acusacions que alguns regidors i regidores van dirigir a companys del Consistori es repeteixen cada vegada més, per això exigim que es mantingui un ordre en el Ple Municipal per respecte a la ciutadania i a la resta de regidors i regidores.

Així doncs, ens dirigim a l’alcalde David Bote perquè exerceixi com a moderador i eviti que fets com aquests es tornin a repetir. Qualsevol acusació infundada o insult cap a un grup està fora de lloc així que preguem que es mantingui un respecte a la totalitat de grups d’aquest Consistori compartint les consideracions jurídiques sobre les iniciatives que presenten en temps i forma.

D’altra banda, també demanem que tingui en consideració els grups municipals i els seus representants a la Junta de Portaveus pel que fa a la confecció de l’ordre del dia del Ple i poc respecte que mostra als acords que es prenen. Confiem en rebre el respecte que mereixem o, si més no, que mereixen els ciutadans de Mataró.