Les al·legacions de les OOFF que vam presentar el nostre i altres grups durant el període d’exposició pública han estat rebutjades sense cap raó.

El Grup Municipal de CiU reclama al Govern Municipal que es posi a treballar per consensuar una proposta de pressupost per a la ciutat. Exigim que el govern deixi de contaminar i culpar-nos de la seva incapacitat per aprovar un pressupost o per portar-lo al Ple sense conèixer de quins suports disposaven. Deixin d’enganyar als sindicats, entitats i a la ciutadania i busquin consens amb els grups municipals per acabar el mandat amb una mica de dignitat.

La responsabilitat d’aprovar un pressupost sempre recau en el govern de torn, per tant, no poden culpabilitzar als altres. A més, a aquesta manca de capacitat pel consens s’hi sumen les incongruències amb el “Codi de Conducta” de l’Ajuntament i el cas del Director de Recursos Humans, al que lluny de cessar se l’està premiant. En aquesta línia, denunciem el deteriorament del debat al Ple a causa de la poca o gens autoritat de l’alcalde alhora de dirigir-lo.

El nostre grup segueix sent on ha estat sempre; actua des de la responsabilitat però també des de la coherència. Responsabilitat cap a la ciutat, però també coherència per no trair els nostres principis i el que creiem que és millor per Mataró. Per això, vam decidir abstenir-nos en l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals i Preus Públics (OOFF) tot i que les al·legacions presentades dins del període d’exposició pública van ser rebutjades.

Si no vam votar en contra va ser perquè, tal com vam dir a l’aprovació provisional la proposta d’ordenances hi trobàvem una certa “ànima social, així com una voluntat mediambiental” i som un grup responsable. Encara que l’actitud del govern pel que fa al tracte que dona als grups de l’oposició mereixeria un vot negatiu, els ciutadans no s’ho mereixen.

Mataró tindrà unes ordenances que no treballen temes com una aplicació més justa de la taxa de la brossa i algunes bonificacions relacionades amb l’habitatge, per culpa d’un govern que dedica el seu temps a la precampanya electoral en els sectors que pensa que li són més propers.