Demanem que s’informi als grups municipals de totes les gestions que es facin i dels resultats obtinguts

El Grup Municipal de CiU demana al govern de la ciutat que controli la concessió del centre esportiu El Sorrall i no repeteixi els errors del passat. El secret solament és treballar i vetllar pels interessos de tots els mataronins. En el passat, la laxa gestió del govern municipal que encapçalava l’alcalde Manuel Mas (PSC) va comportar unes conseqüències econòmiques greus per a la ciutat. 

Per aquest motiu, el grup municipal CiU demana que el govern faci un control rigorós de la concessió i un periòdic rendiment de comptes a la resta de grups municipals. Actualment aquesta informació és inexistent.   

El 28 de maig de 2016 el Ple municipal va aprovar un acord amb l’empresa Nuscamps, SL què posava fi a un llarg contenciós. L’ajuntament – governant per l’alcalde, Manuel Mas – va incomplir les obligacions en el contracte públic de concessió, construcció, gestió i explotació de la Zona Esportiva Municipal del Sorrall en no posar a disposició de l’adjudicatari els metres quadrats objecte de concurs. 

El conflicte es va haver de resoldre amb la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament i Nuscamps, en la qual aquesta segona renunciava a qualsevol reclamació a canvi de les compensacions ja conegudes de bonificació del 95% de l’IBI fins al final de la concessió (615.131 €), d’un preu de l´aigua equiparable al de la Piscina Municipal (1.272.329 €), de la condonació del deute pendent per rebuts d’aigua i Tub Verd generat fins aleshores (433.322,10 €) i de la possibilitat d’amortitzar les instal·lacions a 50 anys enlloc de a 40. Les conseqüències econòmiques negatives per la ciutat són evidents.

Tots aquest elements van ser analitzats a la Comissió Informativa Especial El Sorrall i les conclusions derivades van ser exposades al Ple Municipal del dia 22 de febrer de 2018, destacant el poc rigor i negligència de l’aleshores govern municipal socialista. És per això, i comprovant la manca de control de la concessió, que exigim al govern actual un seguiment exhaustiu de la mateixa i un periòdic rendiment de comptes a la resta de grups municipals tenint en compte els greus errors del passat que han comportat un sobrecost econòmic per a la ciutat.

Entre altres coses, demanem informació sobre els resultats de les reunions mixtes entre l’Ajuntament i l’empresa Nuscamps, la possibilitat de l’Ajuntament de participar percentualment en els beneficis de l’explotació i la necessitat de donar explicacions periòdiques a la resta de grups municipals del funcionament de la concessió. També volem saber informació sobre els protocols de publicitat i màrqueting del complex i el grau de desenvolupament dels programes socials del centre que impliquen una bonificació del 95% del IBI.