El grup municipal de CiU presenta les seves al·legacions en el període d’exposició pública del Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró pel 2019

El 28 de gener el Ple Municipal va aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Mataró pel 2019, obrint-se així un període d’exposició pública. En aquesta línia, el  grup municipal de CiU presenta un total de set al·legacions amb els temes que creiem prioritaris per a la ciutat. El nostre grup ja va aconseguir una sèrie d’acords amb el govern del PSC en l’aprovació inicial de les propostes, per això mateix presentem aquests punts a millorar i tenir en compte.

En primer lloc, amb l’objectiu d’arranjar i recuperar el parc de Can Boada, demanem que es procedeixi a arrengar els talussos i netejar la brutícia del parc, que es faci un conveni amb el gremi de constructors perquè la part dels murs de dalt siguin arranjats i que es procedeixi a forjar i assegurar el mur del carrer Pirineus. De forma més general, volem que s’incrementi el servei de neteja de la zona i que s’implementi un servei rutinari de vigilància per evitar l’incivisme nocturn que es produeix al parc. Per poder reobrir el parc, que és l’objectiu final de l’al·legació, també creiem convenient que es destinin 70 mil euros a canviar la il·luminació perquè la gent hi pugui passejar sense por.

D’altra banda, i en compliment del mandat del Ple municipal, sol·licitem que l’Ajuntament de Mataró faci els passos necessaris per obtenir el reconeixement de Ciutat Amiga de la Infància i que projecti el Pla Local d’Infància i Adolescència d’acord amb el ODS i els principis de les ciutats amigues de la infància.

Pel que fa a la senyalització viària, volem que s’incorpori al Pla d’Acció 2019 la instal·lació d’un semàfor a la cantonada del carrer Sant Pere amb Colom, ja que ajudaria a pacificar el trànsit en aquesta via. El carrer Sant Pere està qualificat de xarxa viària principal, és de les més estretes de la ciutat per les que es permet la circulació de vehicles i també de les que tenen la qualificació al PMUS. A més, a la part més alta hi trobem la porta d’accés a l’escola Joan Corominas.

Un altre millora a fer és habilitar un espai en condicions pels periodistes durant el Ple Municipal. El Ple celebrat a l’octubre del 2018 va aprovar per unanimitat una Proposta de Resolució per tal que els mitjans de comunicació poguessin tenir un espai digne per treballar. Malgrat tot, encara no s’ha dut a terme cap acció per millorar aquesta situació i per això demanem que el govern presenti els estudis encarregats pel Ple Municipal a la primera CIM de Serveis Centrals del proper mes d’abril i s’adeqüi de forma immediata un espai provisional pels periodistes a la Sala de Regidors.

Un altre punt a tenir en compte és  el programa “Aixequem persianes”, una campanya de la Generalitat a la qual Mataró es troba adherida. L’objectiu és dinamitzar i donar nova vida als locals buits, en el nostre cas dels barris de Cerdanyola i Rocafonda. No obstant, creiem necessari incrementar l’aportació al programa i arribar a altres barris de la ciutat.

Finalment, demanem que no s’oblidi la proposta del Ple del 4 de juny del 2018 en relació a la candidatura Special Olympics en la qual es va aprovar per unanimitat iniciar els tràmits amb la Federació ACELL perquè la Torxa Olímpica dels Special Olympics es passegés pels carrers de Mataró i es presentés candidatura perquè l’any 2019 la ciutat fos seu dels Territori Special. Ara per ara encara no hem rebut cap informació i per això reiterem que es presenti la candidatura perquè enguany Mataró sigui Territori Special, pas previ per esdevenir seu d’uns futurs Special Olympics.