La regidora d’Esports no dona cap explicació i passa la pilota als membres del consell, menyspreant la seva tasca desinteressada

La resposta del govern municipal sobre el Consell d’Esports que es va haver de suspendre el passat 9 de juliol ens confirma que teníem raó. “Volíem equivocar-nos però la resposta de la regidora Merchan a la nostra pregunta sobre el Consell d’Esports demostra que el govern va actuar amb desídia”, afirma el regidor Josep Maria Font.

El grup de CiU Mataró va presentar fa uns dies una pregunta per saber les raons per les quals el Consell Municipal d’Esports que s’havia de celebrar el passat dia 9 de juliol es va convocar amb menys dies del que marca el reglament i amb un cap de setmana entremig. Per aquesta raó es va haver de suspendre per manca de quòrum.

El govern municipal va convocar dijous dia 5 un consell pel dilluns dia 9, sense tenir en compte que hi havia un cap de setmana entremig, cosa que va impedir que la majoria de membres hi poguessin assistir.

Segons ens explica la regidora Merchan, “és cert que la convocatòria no s’ha enviat amb els 7 dies naturals d’antelació el reglament de participació ciutadana. Aquest fet va ser motivat a que es va tenir de tancar l’agenda i l’ordre del dia, els quals no es van poder tancar amb més antelació, i l’únic dia possible va ser el dia 9 de juliol, ja que es va considerar que la següent setmana ja era més complicat degut a l’inici de tot el programa de Santes Esportives”.

En aquest Consell, entre d’altres temes, s’havia de presentar un informe sobre la signatura d’un acord amb escoles públiques de Mataró per a la utilització de les pistes esportives escolars en horari no lectiu, un altre sobre les subvencions de concurs públic per al 2018 i un tercer sobre la substitució de materials sintètics a l’Estadi Municipal d’Atletisme.

Davant la desídia del govern, ens vam preguntar si aquest fet és conseqüència de la incompetència i la irresponsabilitat dels responsables municipals. Ara, veient la resposta que ens ha donat la regidora d’Esports, Marisa Merchan, es pot constatar, no només el seu menyspreu per la tasca dels membres que formen part dels òrgans de participació de manera totalment desinteressada, sinó també el menyspreu i falta de respecte pel paper de l’oposició.

Lluny de donar cap explicació sobre perquè es va convocar una reunió ordinària del Consell en un termini inferior a l’establert legalment contravenint la normativa municipal, omet la pregunta i passa directament a respondre que ja s’ha comunicat. Però la realitat és que aquesta explicació és va donar després d’haver presentat la nostra pregunta. La regidora passa la pilota als membres del consell, atès que va ser, segons ella, per la seva no assistència que es va haver de suspendre una reunió que era nul•la d’entrada per defectes en la convocatòria.

A la pregunta si té previst tornar a convocar reunió ordinària respectant, aquesta vegada, els terminis legals establerts, respon, sense tenir en compte la importància dels temes que hi havia previst tractar, que es convocarà pel setembre. Però nosaltres entenem que al setembre és quan ja tocaria convocar una nova sessió.

Si la forma de convocar el consell era, pel cap baix lamentable, la resposta és més que reprovable per la manca de respecte que demostra cap els que treballen per la ciutat de forma totalment desinteressada.