Continuen sense reunir-se o quan ho fan no tenen quòrum o no tracten els temes importants

La caòtica gestió del govern municipal liderat per l’alcalde Bote continua afectant al funcionament dels Consells Municipals. Durant el darrer any hem pogut veure com alguns consells es convocaven fora de termini. En altres casos, no es podien celebrar o no tenien validesa perquè no arribaven al quòrum exigit ni per aprovar l’acte, tal i com va passar amb el Consell d’Esports o més recentment amb el de Promoció econòmica.

En el cas del Consells d’Esports ja vam denunciar en el seu moment la desorganització i la irresponsabilitat del govern. En el cas de Promoció Econòmica ens sembla intolerable que es repeteix el mateix cas, quan es tracta d’un dels temes cabdals per impulsar la nostra ciutat.

Altres consells, a hores d’ara no tenen aprovat el seu pla de treball anual i tampoc han fet seguiment del Programa d’Actuació Municipal, el Pressupost i les Ordenances Fiscals en l’àmbit que els pertoca. Ens hem trobat amb casos, com el del Consell de Cultura, que no ha tractat temes com les Santes o els Protocols de la Festa Major ni ha aprovat el pla de treball per l’any, i això que ja estem a octubre.

Ja fa temps que observem la manca d’interès d’aquest govern municipal en el que fa a la participació ciutadana. La defensen de cara a la galeria, però de portes endins no hi creuen gens, tal i com ho demostra el fet que han acabat desmuntant l’antic servei de Participació Ciutadana.

Des del grup de CIU Mataró li hem demanat a l’alcalde que ens faci arribar un llistat de tots els consells municipals i altres òrgans de participació ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, amb informació sobre les vegades que s’ha reunit, les dates, el nombre d’assistents i temes tractats, per tal de poder constatar la realitat d’aquests òrgans de participació.