L’alcalde David Bote va tornar a fer gala de la seva manca de respecte per les propostes que presenten els grups municipals i pels acords que s’aproven al Ple quan va afirmar que “el vot de les propostes de resolució té un caràcter simbòlic”. Bote ho va dir en el Ple municipal del passat dia 4, en el transcurs del debat al voltant de la proposta presentada per la regidora no adscrita Anna M Caballero, per introduir un nou apartat en el ROM per tal que les regidores i regidors que es trobin en situació de baixa per maternitat, paternitat o malaltia greu, puguin assistir a distància a les sessions plenàries mitjançant videoconferència.

Si bé és cert, i el Secretari Municipal sempre ho ha advertit, que els acords que es prenen a partir de les propostes de resolució que els diferents grups municipals presenten al Ple són propostes polítiques i el govern no està obligat al seu compliment, afirmar que el vot POSITIU del govern “és simbòlic” és el mateix que avançar que l’acord en qüestió no s’executarà. En fer aquesta afirmació, el govern municipal i l’alcalde se’n riuen dels grups de l’oposició i de tots els ciutadans que els han votat, que són molts més dels que els han votat a ells.

El grup del govern, com tots els grups municipals, té un període per presentar les esmenes que consideri oportú al text de les propostes que inicialment es presenten al Ple. Per tant, en aquest cas haurien pogut canviar el redactat perquè enlloc de posar que es modificaria el ROM, el que es faria és “estudiar” la seva possible modificació.

També, evidentment, podia votar-hi en contra, posant de manifest que no comparteixen la proposta. Però sembla que darrerament l’opció que ha pres el PSC és donar suport a la majoria de propostes, tot i que sempre recolzen més a uns grups que a d’altres, abans que perdre una votació. Ara bé, després sempre fan la seva, “passant” del compromís adquirit en el moment de votar-hi afirmativament.

En el darrer Ple això va quedar encara més evident quan l’explicació que va donar l’alcalde va ser que el vot del PSC és un “vot simbòlic”.

Des de CiU Mataró ens preguntem en quin moment el vot de qui ha d’executar els acords, és a dir, el partit que ostenta el govern municipal, ha estat simbòlic? “És el simbolisme una llicència per després no fer res o fer el que vingui de gust?”, diu el cap del grup, Quim Fernàndez.

Per tot això, el nostre grup es va absentar de la votació d’aquest punt en el Ple del dia 4, evitant, d’aquesta manera, participar del “show” organitzat per l’alcalde en aquest punt.