La pancarta es va penjar dissabte passat per donar compliment a un acord del Ple Municipal

El Ple de Mataró va aprovar una Proposta de Resolució, presentada per ERC-MES, a la qual aquest grup municipal hi va donar suport, perquè l’Ajuntament demani activament la llibertat de les preses i presos polítics. Un dels acords que es va prendre va ser penjar una pancarta a la façana de l’Ajuntament demanant la llibertat dels presos.

El darrer dijous 23 el grup proponent va notificar per escrit a Alcaldia, que els Grups Municipals de CiU i ERC-MES donaríem compliment a l’acord del Ple. Aquesta iniciativa és conseqüència de la inoperativat i nul·la voluntat del Govern Municipal per donar compliment a moltes de les propostes del Ple Municipal.

Dissabte 25 a la tarda finalment, vam instal·lar la pancarta amb la voluntat de mantenir-la fins que els presos polítics fossin alliberats de les presons.

La nostra sorpresa ha estat majúscula quan sense cap notificació oficial prèvia i sense cap informe jurídic se’ns ha retirat la pancarta dels nostres finestrals. Aquesta acció l’ha hagut de realitzar una empresa subcontractada per l’Ajuntament, mitjançant una grua elevadora. 

El Govern Municipal haurà de donar explicacions i respondre a les responsabilitats polítiques pertinents per haver dut a terme aquest procediment irregularment.