CIU Mataró pregunta pel compliment d’una proposta que es va aprovar al ple de desembre, però no ens consta que des de llavors s’hagi fet res per promocionar el turisme cultural de la ciutat

Des del grup Municipal volem saber quins passos ha fet el govern per donar compliment a la proposta de resolució aprovada al Ple per adherir Mataró al projecte per a la promoció del Turisme Cultural a Catalunya. Aquesta proposta de resolució, presentada pel nostre grup, es va aprovar al Ple Municipal el passat 14 de desembre, amb només una abstenció i cap vot en contra.

Amb aquesta proposta volíem que Mataró s’adherís a la campanya per a la promoció del turisme cultural impulsada per la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’atraure turistes interessats per la cultura i posicionar, així les ciutats catalanes en aquest segment. Creiem que calia aprofitar aquesta iniciativa per potenciar Mataró com a destí de referència en aquest àmbit, costa que ja vam començar a treballar quan estàvem al govern. Amb la proposta es demanava que la campanya tingués en compte tota la ciutat, els seus barris i el seu comerç de proximitat, així com també que es dotés econòmicament per poder dissenyar un programa d’activitats culturals atractiu, que busqui complicitats amb altres institucions, entitats i comerciants.

Fins el moment no tenim coneixement que s’hagi fet cap acció encaminada a donar compliment als acords aprovats, que inclouen l’adhesió de L’Ajuntament de Mataró, aquest 2018, a la campanya per a la promoció del turisme cultural, tenint en compte tota la ciutat, els seus barris i el seu comerç de proximitat. Per això, preguntem quan s’ha fet i en què ha consistit l’adhesió de l’Ajuntament de Mataró a la campanya per a la promoció del turisme cultural pel 2018 i perquè no s’ha publicitat.

També es va acordar que després que en els darrers anys s’hagin celebrat diverses commemoracions, el 2018 la Direcció de Cultura i la de Promoció Econòmica dedicarien els seus esforços en treballar conjuntament per tal de d’aconseguir atraure turistes interessats per la cultura i posicionar Mataró com a destinació de referència en aquest segment. En aquest sentit, volem saber en què han consistit aquests treballs conjunts entre la Direcció de Cultura i la Direcció de Promoció Econòmica.

Per últim, s’havia de dotar el projecte econòmicament en els pressupostos pel 2018, per tal del dissenyar un atractiu programa d’activitats culturals cercant la complicitat d’altres institucions, entitats i comerciants, obrint nous espais de col·laboració perquè les iniciatives que es posin en marxa tinguin continuïtat en el futur. Des de CiU Mataró volem saber quina aportació econòmica s’ha destinat a donar compliment al mandat del Ple Municipal, amb quin calendari es treballa i quin és el programa d’activitats culturals previst.