El grup de CiU Mataró vol que el govern municipal expliqui què ha fet per intentar troba una sortida a un problema que afectat molts mataronins

El grup de CIU Mataró ha presentat una proposta de resolució de cara al proper ple amb la que vol avançar en la resolució dels problemes continus que denuncien els usuaris del Mataró Bus.

El degoteig d’informacions sobre les deficiències del servei de transport de passatgers de l’Empresa Casas és constant. Hi ha pocs dies en què els usuaris d’aquest servei, persones de totes les edats que van a treballar o a estudiar amb aquest mitjà de transport públic, no manifestin les seves queixes per un servei que no els proporciona els mínim que consideren imprescindible.

Però no ens consta  que l’actual govern de l’alcalde Bote estigui treballant en aquesta línia i pressionant per resoldre un problema que ja fa massa temps que dura. Una vegada més, observem que la política de l’actual govern de la ciutat no passa per solucionar els problemes d’aquests ciutadans ni per defensar els drets i la seguretat dels nostres conciutadans.

Durant el mandat de l’alcalde Joan Mora aquest problema va generar una tensa relació de l’Ajuntament amb els responsables de la Generalitat que gestionen aquest servei públic, però va ser gràcies a la pressió exercida des del govern local que vam aconseguir que la Generalitat es veiés obligada a renovar part de la flota i incloure la línia dins el projecte de Bus-Exprés.

Per això, amb la proposta de resolució demanem que, en el període màxim de 8 dies a partir de l’aprovació del text, el govern municipal doni compte de tots els escrits i reunions que ha mantingut amb els responsables de la Generalitat (descrivint dia, lloc i interlocutor) per solucionar el problema del bus de l’Empresa Casas. També demanem que el govern lliuri als grups municipals la documentació dels acords amb els responsables de la Generalitat. I en cas que no s’hagin produït o no s’hagi rebut una resposta satisfactòria pel bon funcionament del servei, instem al govern municipal a demanar una reunió urgent amb els responsables del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per trobar una sortida viable i efectiva a la problemàtica que afecta molts ciutadans i ciutadanes de Mataró.