El gerent va proposar el nom del director de Recursos Humans de l’Ajuntament tot i saber que havia manipulat el seu currículum 

El grup municipal de CIU Mataró ha demanat a l’alcalde, David Bote, la dimissió del gerent municipal per haver proposat i avalat el nomenament d’un director de Recursos Humans de l’Ajuntament que no compleix els criteris del Codi de Conducta i Bon Govern (codi ètic) que tant pregona l’actual govern. Denunciem les     irregularitats en l’informe de gerència sobre el nou Director de Recursos Humans, anomenat per proveir el lloc de treball de forma provisional, es a dir, a dit sense cap tipus de concurs públic.

El gerent municipal, havia de ser coneixedor de les infraccions en la trajectòria professional de l’actual Director de Recursos Humans de l’Ajuntament i, malgrat saber que aquestes infraccions anaven en contra del mandat de transparència i bon govern de la institució, el va avalar.

El grup municipal denuncia mentides innecessàries en la trajectòria de l’actual Director de Recursos Humans que solament denoten un tarannà i, evidentment, una incapacitat per ocupar un càrrec tant important com aquest. Nosaltres creiem que el Director de Recursos Humans no pot ser una persona que falseja la realitat ni que s’atribueix coses que no li pertoquen. I, en conseqüència, tampoc podem acceptar que el seu avalador, el Gerent Municipal, pugui continuar en el seu càrrec pels mateixos motius.

Segons hem pogut saber:

1.El director de Recursos humans, que anteriorment havia sigut sotsdirector general de Recursos Humans i Règim Interior de la Generalitat de Catalunya, va cometre “greus infraccions” en la presentació de la documentació necessària per optar a aquest càrrec, segons conclou la resolució emesa per la Generalitat. En concret, hauria aportat una documentació sobre el seu grau personal com a funcionari que no correspondria a la realitat, fet que té una repercussió directa en la retribució corresponent als complements salarials. A conseqüència d’això, l’any 2011 ja se li va obrir un expedient que va confirmar els fets.

2.El currículum de l’actual Director de Recursos Humans inclou una sèrie de titulacions que no s’han pogut acreditar.

El nou director de Recursos Humans de l’Ajuntament va ser nomenat per la via d’un decret signat pel regidor de Serveis Centrals el passat 19 de març. Es dona el cas que el nomenament es va produir sense cap procés de selecció.

El nomenament es va fer sense concurs públic i atenent a un informe del Gerent municipal. En aquest informe de gerència s’expressava la necessitat de cobrir la direcció de Recursos Humans ja que calia posar en marxa accions estratègiques, com per exemple l’elaboració d’un Pla Estratègic de Recursos Humans o la necessitat d’una actuació orientada al ciutadà, a la creació de valor públic i millora de les condicions laborals i el desenvolupament professional dels empleats municipals.

En el seu informe, el Gerent de l’Ajuntament proposava el nom de l’actual director per aquest càrrec “atenent a la seva trajectòria i experiència professional en el lideratge de projectes estratègics, així com a l’experiència en llocs de comandament i direcció, i en l’àmbit de recursos humans, organització, planificació i qualitat”. Entenem que això fa referència a la seva experiència en l’etapa com a sots-director general de Recursos Humans a la Generalitat.

El grup de CIU Mataró considera molt greus les infraccions comeses pel director de Recursos Humans a l’hora d’aportar informació sobre el seu grau com a funcionari, i també en la manipulació dels títols que consten al seu currículum, en els quals es fonamenta la proposta de nomenament que fa el gerent municipal, dels quals molts no s’han pogut acreditar degudament.

Davant d’aquests fets, a més del immediat cessament de l’actual Director de Recursos Humans,  demanem a l’alcalde Bote la dimissió del Gerent Municipal, que coneixent tots aquests antecedents, va proposar-lo tant per aquest càrrec com, anteriorment, per a la Direcció d’innovació i qualitat. Cal recordar que el Gerent Municipal és el màxim responsable d’executar les polítiques de govern obert, honest i eficient, i ha dirigit l’elaboració del Codi de Conducta i Bon Govern de l’Ajuntament. “Creiem que el gerent ha de ser el primer en donar exemple amb la seva conducta personal, professional i política”.

També demanem el relleu del director de Recursos Humans. “Aquesta responsabilitat,  que comporta dirigir un equip humà que té encomanada la gestió de tot el personal municipal, no pot recaure en una persona que amb la seva actuació ha vulnerat el contingut i l’esperit del Codi de Conducta i Bon Govern”, afirma el cap del grup de CIU Mataró, Quim Fernàndez. “No volem que el codi ètic digui una cosa i que tothom surti a la foto cofoi i fent-se l’honest i el pur quan en la realitat tot va en una altra direcció”, afegeix, tot recordant que l’alcalde ha volgut aprovar aquest codi per decret per  esquivar el debat amb els grups municipals.

Per últim, hem demanat la convocatòria d’una junta de Portaveus extraordinària per tal que el govern ens doni les explicacions oportunes i es depurin les possibles responsabilitats polítiques, i que es deixi sense efecte el decret d’implementació del Codi de Conducta fins que no es porti a debat i a aprovació del Ple Municipal.