El grup municipal de CiU Mataró ha preguntat al govern municipal quines mesures pensa aplicar per resoldre la situació de les persones que des de fa un temps habiten, en unes condiciones lamentables d’insalubritat, a la planta -3 de l’aparcament municipal de la Plaça de les Tereses.

Són diversos els ciutadans que han mostrat la seva preocupació per aquesta situació que ja fa temps que dura. Un grup de persones han establert la planta -3 de l’aparcament de la Plaça de les Tereses com el seu lloc de residència permanent, un espai que òbviament no està destinat a aquesta funció. “És evident que aquesta situació no és la més adequada per aquestes persones, que en aquest espai no gaudeixen d’unes mínimes condicions d’higiene i salut”, es lamenta el regidor Josep Maria Font.

Per aquesta raó, volem saber de quina manera el govern municipal preveu vertebrar mesures que resolguin aquesta problemàtica i puguin donar resposta de forma digna a unes legítimes necessitats de sostre i aixopluc d’aquestes persones.