CiU Mataró presenta una proposta de resolució per garantir el manteniment i consulta d’aquest extraordinari i valuós patrimoni audiovisual de la ciutat

Des del grup de CIU Mataró ens preocupa la situació en què es troba l’arxiu audiovisual de Televisió de Mataró, un important patrimoni visual que deixa testimoni dels esdeveniments i transformacions més importants de la nostra ciutat en les darreres quatre dècades. Es tracta de centenars de cintes de vídeo ja digitalitzades que il·lustren fets, transformacions urbanístiques, esdeveniments i personatges dels darrers anys a Mataró, però el seu estat de conservació no és el que hauria de ser i algunes gravacions s’estan perdent.

Les imatges, digitalitzades i dipositades a l’Arxiu Municipal de Can Palauet, estan guardades en diversos discs durs, però com a mínim tenim constància que un d’aquests discs ja s’ha danyat, sense que existeixin còpies de seguretat. “És evident el risc de perdre aquests importants documents històrics audiovisuals si no s’actua de manera immediata”, lamenta el cap del grup, Quim Fernàndez. És per aquesta raó que hem presentat una Proposta de resolució al proper Ple per tal de garantir el manteniment i consulta d’aquest patrimoni audiovisual de la ciutat.

Mataró compta amb aquest patrimoni gràcies a la tasca realitzada per la històrica Televisió de Mataró, impulsada i liderada fa 34 anys per un grup de persones amateurs i futurs professionals, entre les que hi havia el desaparegut Lluís Lligonya. Televisió de Mataró va ser la segona televisió local després de la de Cardedeu. La cadena va ser posteriorment absorbida pel primer canal públic de televisió comarcal, m1tv, del Consorci Digital Mataró-Maresme que darrerament va integrar-se juntament amb Mataró Ràdio sota el paraigua de l’empresa municipal, l’EPE Mataró Audiovisual.

Gràcies a això la nostra ciutat disposa d’un arxiu gràfic i històric molt rellevant, format per més de 4.500 cintes, que es van poder digitalitzar gràcies a una important aportació econòmica municipal. El fons, que va ser adquirit per l’Ajuntament al Col·lectiu de Mitjans Audiovisuals de Mataró per 670.000 €,s’ha anat ampliant amb les gravacions realitzades per m1tv i ara per Mataró Televisió.

El 2010, l’empresa pública Mataró-Maresme Digital, SLU, va redactar i presentar un projecte a l’Ajuntament de Mataró per a la “Digitalització, Gestió i Disposició Pública del Fons Audiovisual de Mataró”. Aquest document recollia el conjunt d’actuacions que l’empresa portaria a terme per gestionar i posar a l’abast del públic aquest fons audiovisual, per la qual cosa es requeria la seva digitalització i catalogació per poder-lo posar a disposició del públic per la seva consulta.

Amb motiu dels treballs i negociacions per l’elaboració del Pressupost Municipal per l’exercici 2017, coincidint amb la integració de les cadenes públiques comarcal i local de televisió i ràdio, respectivament, es va consignar un import per tal d’iniciar els treballs de conservació d’aquest fons. Però fins aquest moment, aquest grup no té constància que s’hagi realitzat cap treball o inversió en aquest sentit, mentre que el risc de perdre part del fons documental audiovisual és real i segueix existint.

Per això ara proposem que s’iniciïn de manera immediata les diferents propostes i contractacions per completar la digitalització, gestió i disposició pública del fons audiovisual de Mataró, basant-se en l’estudi realitzat el 2010 i amb càrrec als romanents provinents de l’adjudicació dels diferents concursos per a contractes d’obra i servei realitzats durant l’actual exercici.

També demanem l’acord del Ple Municipal perquè s’encarregui a l’Arxiu Municipal i Comarcal, en col·laboració amb el Servei de Comunicació i l’EPE Mataró Audiovisual, tenint en compte l’opinió dels antics membres del Col·lectiu de Mitjans Audiovisual de Mataró, un protocol per la cessió a tercers de les imatges que componen els Fons Audiovisual de Mataró. Una bona solució seria la de bolcar tot el material a un servidor, fer-lo disponible a través d’Internet, i obrir alguna finestra on es pugui veure en baixa resolució i que no es pugui copiar el material sense prèvia autorització o pagament.