El grup municipal de CIU vol saber perquè s’ha presentat el programa de Santes sense que s’hagi obert el debat previst sobre el seu pressupost

El passat 16 de febrer, CiU Mataró va signar un acord amb el govern municipal socialista per facilitar l’aprovació dels pressupostos 2018. En aquell moment vam considerar que la sortida del nostre grup del govern no tenia cap relació directa amb la gestió de l’Ajuntament. Amb aquest acord, per tant, manifestàvem la nostra voluntat de continuar treballant des de l’oposició i al costat del govern per l’interès general de Mataró i dels mataronins i les mataronines.

Però han passat tres mesos, i constatem la poca voluntat del govern de l’alcalde Bote per donar compliment als compromisos assolits. L’acord per aprovar el pressupost es basava en l’acceptació d’una sèrie d’al·legacions.

Així, per exemple, es va acordar que, de cara a la Festa Major de Les Santes, la Direcció de Cultura presentaria els costos anuals detallats i, costos que s’han d’adequar a la disponibilitat pressupostària. D’altra banda, es treballarà amb possibles propostes de patrocini per fer front a un possible increment en la despesa. El Govern es compromet a encetar el debat entorn al model i costos de Festa Major durant el proper mes de març en el sí d’una taula de treball on siguin representats, a més dels grups municipals, els agents de la festa i persones i entitats interessades. Les sessions de la taula seran presidides per la regidora de Cultura i els treballs haurien de finalitzar abans de les Santes 2018”.

Hem vist que el dia 22 es va presentar el programa de les Santes 2018 en Plenari, sense que s’hagués donat cap informació a la CIM de SP celebrada el divendres anterior, a la qual la regidora ni tan sols hi va assistir. I al Consell de Cultura convocat aquesta mateixa setmana, després de presentar la preguntar, el tema no forma part de l’ordre del dia.