Cal actuar per preservar i conservar la riquesa d’aquests espais, que son indicadors del bon estat mediambiental de la platja i el mar

Mataró, per la seva proximitat al mar, compta amb un ric patrimoni que va més enllà de disposar de grans platges de qualitat. Dins aquest espai natural comptem també amb un seguit d’elements que configuren un ric patrimoni biopaisatgístic que creiem que cal preservar i potenciar.

En concret, la platja de Mataró compta amb una praderia de posidònia i també amb un cordó de dunes, elements indicatius de la bona qualitat mediambiental. Per això, des del grup Municipal de CiU Mataró hem presentat una Declaració Institucional per tal de promoure una major protecció d’aquests elements del nostre patrimoni immaterial biopaisatgístic.

Les praderies d’alguers de posidònia van ser declarades per la Generalitat de Catalunya com a Zona Especial de Conservació ZEC dins la Xarxa Natura2000 des del 2014, ja que són praderies refugi de moltes espècies marines.

És precisament aquesta riquesa i la seva conservació la que ha portat al fet que especies de tortugues marines s’hagin apropat a les nostres costes a nidificar, en trobar-les netes, riques i segures.

Des del govern de Mataró, CIU Mataró ja va treballar per fer de Mataró un referent en l’àmbit nacional i internacional en el desenvolupament de l’Agenda 2030 (ODS) aprovada per la ONU al 2015. En aquest sentit, tant en aquesta com en l’anterior legislatura vam fer tot el possible per contribuir des de l’àmbit local a disminuir els devastadors efectes del canvi climàtic. Al mateix temps, vam treballar per la conscienciació de la necessitat de la preservació del patrimoni biopaisatgístic que tenim a la nostra ciutat i a la comarca.

Creiem que cal fer un pas més endavant per preservar aquesta zona i aquests elements naturals. En aquests moments es fa necessari concebre, preservar i sensibilitzar sobre la importància de la conservació de les nostres platges i litoral marí com un ecosistema marítimo-terrestre excepcional.

Per això, cal que s’identifiquin amb claredat les zones sensibles i/o es protegeixin aquestes platges. Proposem que s’estableixin codis de conducta estrictes, tant a les platges com al litoral, amb l’aplicació contundent de sancions per l’administració competent fent alhora una estricta protecció dels cordons de dunes que en el futur poden ser el suport d’unes platges en constant retrocés.

Creiem que cal fomentar l’ús del transport públic i sostenible com a mitjà per accedir a aquesta zona, demanant per això la col·laboració a les administracions en joc.
“Dunes, alguer i rieres han de protegir-se i per això es fa necessari un pla espacial de actuació per al litoral maresmenc amb visions d’agenda 2030”, afirma la regidora Isa Martínez.

En paral·lel, el govern municipal hauria d’implementar la preservació, informació i sensibilització, per tal que tothom de dins i de fora de la nostra ciutat conegui la importància de respectar i preservar el nostre patrimoni ecobiològic i paisatgístic. Una acció, per exemple, que es podrien realitzar és la de posant bolles de protecció de l’alguer per evitar l’ancoratge i delimitar les dunes. Una altra iniciativa a prendre des de l’àmbit local seria la d’animar a les escoles a realitza treballs de recerca relacionats amb el respecte i la preservació del nostre patrimoni biopaisatgístic.