Amb el Pla de Millora de l’Esport Escolar s’havia de posar en marxa el Club Esport Jove, es va animar a les escoles a formar part dels Jocs Escolars i es va procedir a millorar els canals de comunicació.

El 16 d’abril de 2018 es va presentar el Pla de Millora de l’Esport en edat escolar, un projecte que pretén millorar la pràctica de l’esport en edat escolar a Mataró. El Pla va ser resultat d’una diagnosi finançada per la Diputació de Barcelona que va realitzar 3.500 enquestes entre alumnes de primària i secundària respecte els esports que realitzaven. Amb el resultats i conclusions de l’estudi, es va procedir a analitzar la situació esportiva en edat escolar a Mataró i quines mesures emprar per millorar-la.

D’aquesta manera es van iniciar una sèrie d’actuacions, com animar a les escoles que no participen en els Jocs Escolars a que en formin part, millorar els canals de comunicació interns i externs dels Jocs o posar en marxa jornades gratuïtes perquè els infants puguin iniciar-se en esports com handbol i bàsquet. També es va proposar pagar els carnets d’esportista a tots els participants de les escoles de Mataró als Jocs Escolars, destinant la subvenció a les escoles per pràctica esportiva al pagament d’aquests carnets (assegurances) cobrint pràcticament la totalitat del seu cost.

D’altra banda, s’havia de posar en marxa el Club Esport Jove per estudiants de secundària en esports com escalada, rem, atletisme, pàdel, tennis i natació, entre altres. En base a aquests punts que pretenen millorar l’esport escolar a Mataró, el grup municipal de CiU preguntem quina valoració se’n fa del Club Esport Jove i quants esportistes s’han apuntat fins ara a cada esport. També ens preguntem si, amb el Pla de Millora de l’Esport, ha augmentat (o disminuït) el nombre d’escoles participants i quines actuacions s’han proposat per impulsar-les.

Un dels punts més importants del Pla és la comunicació interna i externa dels Jocs, per això preguntem quins canals s’han vertebrat per millorar la comunicació. A més, volem saber si s’han emprès iniciatives, com les jornades de bàsquet i handbol, i si les antigues iniciatives i els seus actors que van ser presentades a la Sala de Plens, com per exemple el Club Joventut Handbol Mataró, també s’han tingut en compte en el Pla.

Finalment, l’empresa ATLAS és qui dinamitza totes les propostes incloses en el Pla, preguntem quina valoració se’n fa de la companyia, quin cost representen els seus serveis i si dona els resultats esperats.