La proposta de CiU Mataró es va aprovar al Ple de febrer i a hores d’ara encara no hem tingut notícia que s’hagi fet l’estudi que es va preveure

El Ple Municipal celebrat el passat 8 de febrer va aprovar una proposta de resolució presentada per CIU Mataró per a la construcció d’una piscina olímpica coberta a la ciutat. Es va considerar que la construcció d’una piscina olímpica polivalent i coberta a la ciutat contribuiria a donar resposta a una mancança actual i serviria com a eina de promoció econòmica. La piscina olímpica coberta permetria potenciar encara més l’esport de base i de competició fent de Mataró un referent a nivell nacional en els esports d’aigua, tot promocionant la ciutat i multiplicant el turisme esportiu a la ciutat.

Per tot això, un dels acords del Ple va ser que l’Ajuntament faria un estudi de la seva viabilitat tècnica i el seu encaix urbanístic per tal d’iniciar el procés que portaria al desenvolupament i concreció de la proposta. Aquest estudi s’havia de presentar als grups municipals en el termini màxim de sis mesos, abans de les Santes.

Però ja ha passat més de la meitat del temps previst des de l’aprovació de la proposta i no hem tornat a tenir cap notícia sobre la piscina olímpica. És per això que hem preguntat al govern perquè no disposem de cap estudi, quins son els regidors i tècnics responsables de fer-lo i quan el pensen presentar. Ja ens hem trobat en el cas d’altres propostes que, malgrat ser aprovades al Ple, han quedat al tinter, i és per això ens interessem en els treballs que s’estan fent en aquest cas abans que finalitzi el termini.

La idea de fer una piscina olímpica coberta va venir del Centre Natació Mataró, i si bé requeriria d’un espai públic, la inversió seria privada i no tindria cost per les arques públiques. No obstant això, entenem que l’Ajuntament ha d’assumir la iniciativa com un projecte de ciutat amb el màxim consens possible, cosa que es va aconseguir en el moment d’aprovar la proposta al Ple. Esperem que la desídia del govern municipal no ens faci perdre aquesta oportunitat per l’esport i la promoció de la nostra ciutat.